به مناسب نزدیک شدن به روز جه

به مناسب نزدیک شدن به روز جهانی ترجمه #وردپرس، خواستم توضیحی بابت این موضوع بدم:
چرا بعضی ترجمه‌های دوستان رد میشه… https://t.co/QzHqkCROqg