امروز 11 مه ، روز جهانی ترجمه

امروز 11 مه ، روز جهانی ترجمه وردپرس هستش
رویداد روز جهانی ترجمه وردپرس رو ما هم در ایران برگزار می‌کنیم و اگر فکر… https://t.co/PC8qxmj5UH